Należy wypełnić dokładnie formularz osobowy – zakładka zgłoszenie/dołącz do nas na stronie www.galeriatwarzy.pl, co umożliwi weryfikację wizerunku i ewentualne zaproszenie do współpracy

 

 

 Jest to dokument upoważniające ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM do reprezentowania interesów użytkownika w negocjacjach z kontrahentami oraz promowania jego wizerunku.

 

Jest to dokument opisujący cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycje, zainteresowania i osiągnięcia użytkownika.

Kod klienta nadawany jest zarejestrowanemu użytkownikowi katalogu galeria twarzy. Składa się on z liczb i liter, bądź samych liter (np. 123ab, abcde).

Do miesiąca czasu od momentu podpisania karty kariery.

Jest to komplet minimum 20 niewyretuszowanych zdjęć studyjnych na    białym/czarnym bądź szarym tle wraz z dokumentem wydanym przez fotografa,    potwierdzającym przeniesienie  autorskich praw majątkowych.

Jest to dokument z widoczną i czytelną pieczątką studia fotografa, potwierdzający przekazanie wykonanych przez niego fotografii do dowolnego wykorzystania przez klienta.

Jest to komplet  25 niewyretuszowanych zdjęć studyjnych na białym/czarnym bądź szarym tle wykonanych przy udziale fotografa współpracującego z ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM, bądź innego studia fotograficznego, które przekaże modelce/modelowi autorskie-prawa majątkowe.

W zależności od miejsca wykonywanych zdjęć portfolio może być wręczone na płycie CD/DVD od razu po wykonaniu sesji zdjęciowej, bądź nośnik CD/DVD/FLASH  ze zdjęciami zostanie wysłany na adres do korespondencji podany w karcie kariery lub drogą elektroniczną na adres podany na karcie kariery w ciągu 14 dni.

Należy zwrócić się z  prośbą z podaniem kodu klienta wysłaną na adres mailowy galeria@atvfilm.pl

To forma przekazu do użytkownika galerii twarzy o zbliżającym się castingu – zleceniu.

Jeżeli użytkownik odpowiada kryteriom brifingu castingowego dodaje się do listy castingowej znajdującej sie poniżej w każdym aktualnym castingu - informacja ta trafia bezpośrednio do działu zleceń

 

.

 

Jest to dokument  warunkujący uzyskanie decyzji od państwowej inspekcji pracy na udział w zleceniach  realizowanych przez ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM

Warsztaty aktorskie są to zajęcia, które odbywają się  w siedzibie Centrum Filmowego w Łodzi (ul. Piotrkowska 68), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem 796500201. Zajęcia dają solidne przygotowanie do występowania przed kamerą i zachowania podczas castingów zwiększając prawdopodobieństwo wygranej.

Karta kariery ulega  automatycznemu przedłużeniu na okres 1 roku po dokonaniu wpłaty w wysokości 100 złotych ( sto zł ) na rachunek bankowy ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM ul. Piotrkowska 68, lok 32, 90-105 Łódź

nr rachunku: PKO BP 98 1020 3352 0000 1102 0012 7282.

W tytule przelewu należy wpisać: przedłużenie współpracy – kod użytkownika. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z wyrażenie przez użytkownika chęci współpracy na kolejny rok. ­

Użytkownik ma możliwość uaktualnienia swojego profilu na stronie www poprzez przesłanie kilku profesjonalnych zdjęć studyjnych na adres mailowy: galeria@atvfilm.pl, w temacie wpisując „kod klienta-uaktualnienie zdjęć” ( w załączniku, tylko i wyłącznie pliki jpg).

Użytkownik, który nie chce przedłużyć karty kariery z ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM, nie dokonuje opłaty za kolejny okres 12-tu miesięcy – współpraca wygasa.

Użytkownik, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia karty kariery może odstąpić od współpracy pod warunkiem, że karta kariery została podpisana poza lokalem przedsiębiorstwa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od karty kariery przed upływem terminu 14 dni na adres pocztowy zgodny z adresem w podpisanej karcie kariery.