Zostań Gwiazdą Filmu, Reklamy – Nawiąż /Wykup uczestnictwo w Galerii Twarzy
W celu rozpoczęcia współpracy Użytkownik przesyła na adres e-mailowy: atv@atvfilm.pl lub drogą korespondencyjną na adres: ATV Group Centrum Filmowe ATV Film, 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 68 lokal 32 z dopiskiem CASTING ON-LINE następujące dokumenty:

1. wypełnioną i podpisaną Kartę Kariery ,
2. portfolio
3. oświadczenie fotografa dotyczące praw autorskich ,
4. potwierdzenie dokonania opłaty za usługę, 80PLN

Niezwłocznie po otrzymaniu przez ATV Group wypełnionej i podpisanej Karty Kariery, na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Karty Kariery z firmowym kodem klienta. W chwili otrzymania wiadomości e-mail przez Użytkownika pomiędzy Usługodawcą a Zarejestrowanym Użytkownikiem dochodzi do zawarcia współpracy – Karta Kariery.

Świadczenie usług rozpoczyna się z dniem umieszczenia Profilu Użytkownika w Galerii Twarzy. Usługodawca tworzy Profil Zarejestrowanego Użytkownika na Portalu do miesiąca czasu od dnia otrzymania przez Użytkownika portfolio. Portfolio musi być podpisane firmowym kodem klienta i posiadać oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych.

Pobierz dokumenty

Karta Kariery
Oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych

Dane do przelewu

ATV Group Centrum Filmowe ATV Film®️ 
Ul. Piotrkowska 68 lok. 32.
90-105 Łódź
galeria@atvfilm.pl
Nr Konta PKO BP
98 1020 3352 0000 1102 0012 7282